O nas

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny walczy, by każda kobieta mogła sama decydować o tym, czy i kiedy mieć dzieci. Interweniujemy, gdy lekarze odmawiają wypisania recepty na antykoncepcję, skierowania na badania prenatalne czy legalnej aborcji. Uczymy młodzież jak bezpiecznie rozpocząć życie seksualne.
Rocznie pomagamy ponad 2 tysiącom kobiet w walce o sprawiedliwość.

 

O FEDERACJI
Federacja od 1999 roku posiada status organizacji doradczej przy Radzie Ekonomiczno - Społecznej ONZ (ECOSOC).

Numer KRS: 0000094414

Władze:

Przewodnicząca Zarządu - Małgorzata Księżopolska

Wiceprzewodnicząca - Barbara Namysłowska-Gabrysiak

Sekretarz Zarządu - Krystyna Kacpura

Skarbniczka - Biruta Przewłocka-Pachnik

 

Komisja rewizyjna:

Ewa Galińska

Olga Szumlewicz

Elżbieta Ronka

 

Zespół:

Dyrektorka Wykonawcza - Krystyna Kacpura

Koordynatorka Programowa - Anka Grzywacz

Koordynatorka Grupy Edukatorów Seksualnych Ponton - Aleksandra Józefowska

Koordynatorka sieci ASTRA - Marta Szostak

Koordynatorka sieci ASTRA YOUTH - Marta Paczkowska

Prawniczka - Kamila Ferenc

Kontakt z mediami - Katarzyna Łabędź

Księgowy - Rafał Koc

 

Grantodawcy (2011-2015):

The Asia Pacific Resource & Research Center for Women

Center for Reproductive Rights

Foundation Open Society Institute

Fundacja im. Róży Luksemburg

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Fundusze EOG

Global Fund for Women

International Women's Health Coalition

Mama Cash

Rutgers WPF

Sigrid Rausing Trust

Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe

United Nations Population Fund

 

Darowizny:

Catholics for Choice

IBM

Indywidualni darczyńcy

 

Raporty roczne z działalności Federacji:

2006-2011

2012

2014

2015

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wypełnij formularz
i otrzymuj biuletyn
Mam Prawo!

Programy Federacji:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Polecamy: